Sunday, July 20, 2014

JE WAJUWA KUWA UKOO WAKO UNAWEZA KUWA UKOO TATA?
TAREHE: 20.07.2014
NA MCHUNGAJI KIONGOZI: JOSEPHAT GWAJIMA
SOMO: UKOO TATA
Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima

MANENO YA MSINGI: Mwanzo 50:24, 1 Nyakati 4:9


Baraka au laana ya ukoo inatokana sana na shina la ukoo. Ulivyo ukoo wa mtu,ndivyo alivyo mtu kama hana Mungu. Kuna koo ambazo ni tata sana, hata zikitoa mambo, na mambo hayo nayo huwa ni tata.  Mara nyingi vyanzo vingi vya matatizo aliyo nayo mtu yana uhusiano wa karibu na ukoo alipotokea mtu huyo.
Mwanzo 50:24 “Yusufu akawaambia nduguze, Mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii, mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo alivyowabariki”. Tunaona jinsi ambavyo Unaweza kukuta ukoo Fulani kuanzia wa kwanza hadi wa mwisho watoto wote ni tata. Hivyo kabla hujaoa wala kuolewa chunguza ukoo kama ni tata au sio tata. Watu wengine wakishafika mjini wanaanza kujisifu na wanasahau kama huko walikotoka  mfano shangazi hana hata viatu na bibi anapuliza kiko cha ugolo hadi sasa!
Kutokana na neon hili unaweza kuona Yakobo alikuwa na watoto 12, na kabila 12 zilitokana na watoto wale. Hivyo kila tabia ya mtu inatokana na msingi wa  ukoo wake. Hivyo yatupasa tuchimbe na tung’oe msingi ya koo tata. Kumbuka niliwahi kufundisha habari ya majeshi ya wafu, nikasema sio vizuri kabisa kuendekeza na kuwatolea sadaka.
Kitabu cha kwanaza cha maneno matakatifu kinaanza na majina ya ukoo. Mfano katika kitabu cha 1Nyakati 1. Kutokana na majina ya koo hizi, inatufindisha kuwa kila majina ya koo yalitengeneza majina ya sehemu hizo leo. Kila mtu ajue chochote utendacho leo unatengeneza ukoo wenye baraka au laana ya kizazi kijacho. Usifikirie kuwa unaposoma sana ndio kushinda katika maisha, lakini elimu inakupa tu mwanga wa kukuangazia utafute jinsi ya kujikwamua katika maisha yako, ukitumia kipawa alichokupa Mungu.
Unaweza kuona baadhi ya koo mabinti hawezi kuolewa, au kusoma mpaka chuo kikuu, au wanakufa katika umri mdogo. Kwa namna hii unaweza kuona kuwa matatizo hayo ndio chanzo na msingi wa ukoo huo. Hivyo rudia maneno haya “ katika jina la Yesu nayavunja mambo yote mabaya katika ukoo wangu “ Ukoo wa mtu unatabili maisha ya mtu anayoishi leo. Unaweza kukuta kila kinachotokea mfano kifo katika ukoo ni cha namna ileile. Mfano kule Bukoba unaweza kukuta nyumba ya Profesa Fulani , lakini maisha ya familia yake sio sawa na kiwango cha elimu walionayo. Jambo hilo limetokana na msingi wa ukoo wake. Sema maneno haya “ Kwa jina la yesu navunja mahusiano ya taabu yangu na familia yangu katika jina la Yesu
Leo uhame hapo ulipo kwenye ukoo wa laana na mikosi uingie kwenye ukoo wa kushinda kaita jina la Yesu. 1 Nyakati 4:9Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze; na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, Ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni.”
Huyu mtu alizaliwa kwa huzuni na akaitwa jina lake ni huzuni, lakini baada hapo alimtafuta Mungu akaishia kuwa wa furaha na kuheshimiwa na ndugu zake. Walawi 25:47Tena kama mgeni au mtu akaaye nawe akitajirika, na nduguyo amekuwa maskini karibu naye, akajiuza kwa huyo mgeni, au kwa huyo akaaye kwako, au kwa ukoo wa jamaa ya huyo mgeni”
 Na wewe ukiamua kumtii na kumtumikia Mungu ataona hata utakao wazaa hawataanzia wewe ulikoanzia bali ulikoishia wewe. Hivyo mtii Mungu na kumuheshimu Mungu utaheshimika na watu wote na viongozi wa nchi hii watokane na wewe katika jina la Yesu. Kama ukoo wako ni ukoo wa kushindwa utabaki kuwa wa kushindwa mpaka uhame katika jina la Yesu. Leo nahama kutoka katika ukoo wa laana, mkosi, kushindwa, kukataliwa, kuachwa, magonjwa, vifo vya mara kwa mara.
Zamani mtu alikuwa anaweza kujiuza kutoka kwenye familia ya umaskini na kuingia katika familia ya kitajiri na anakuwa mali ya familia au ukoo huo na sisi tumeamua kujiuza kwenye familia  ya mwana kondoo.
Mchungaji kiongozi katikati ya makutano

 2 Wakorintho 8:9
Inatwambia kumbe yesu alifanyika kuwa maskini ili tuwe matajiri. Na yesu ametukubali kwa umaskini wetu sisi tupate kuwa matajiri kwa njia ya imani. Na kwa namna hiyo tunapata kibali na kuweza kuendelea mbele. Ndo maana unaweza kuona unaweza kuwa na sifa nzuri za kupata visa, tenda, kazi lakini usipate. Hili kwa sababu ukoo wako umeandikiwa muwe wa kukosa. “Leo natangaza kwa jina la yesu lazima  uhame katika jina la yesu.”Unaweza kukuta familia zinatawaliwa na nguvu za giza? Kabla hatujamjua yesu, wazazi wetu walikuwa wanatumia ulinzi wa kimila. Kuna familia nyingine wewe kabla kuja mjini kuna kitu ulipewa uje nacho kama ulinzi kwako dhidi ya watu wabaya. Anaweza kuletwa na baba wa familia au bibi au babu wa ukoo, akiwa na nia njema ya kuwawekea ulinzi, lakini kumbe ndo chanzo cha nyinyi kuanza kulindwa na mashetani.
Wakati mwingine mambo hayo yanatengenezwa kama karatasi yenye maandishi ya kutoka kulia kwenda kushoto Fundo hili linaitwa talasim. Kimsingi kupitia zindiko hili familia inaanza kulindwa na masheteni. Kwa mfano pia unaweza kukuta mtua ana namba ya waziri mkuu, mkurugenzi au mtu mkubwa.Lakini pamoja na kuwajua watu hao haikukusaidia kwa kuwa kuna utata wa kishetani unaolinda familia yenu. Unahitaji kuhama ukoo huo wa utata.  kwa jina la yesu nakataa kabisa kung’ang’ania ukoo tata”
Wakati mwingine unaanza kujiuliza mbona nimejitahidi kusoma sana lakini bado mambo
2 Timetheo1:3
“Leo navunja kila laana, balaa namatatizo yaliopandwa ndani ya ukoo wangu katika jina la Yesu”
Maombolezo 3:30-32
Isaya 53:4
Tumeumba kwa neno hivyo unapaswa kutamka  kwa kinywa chako. Na utambue imeandikwa wewe u rungu langu na silaha za bwana za vita. Mtu yeyote kuanzia sasa naamuru achiwe katika jina la Yesu. Unaweza kujiuliza maswali ya kwamba mbona kaka  zangu wananafuu? Tambua kuwa balaa iliyo ndani ya famila au ndani ya ukoo inaweza kijidhihirisha kupitia mtu mmoja. Imeandikwa pi kuwa amelaaniwa mtu Yule amwagaye damu ya mtu asiye na hatia. Inaweza kutokea ajali inatokea anakufa mtu mmoja au unazaa mtoto anaulemavu wa ngozi. Lakini kwanini usijiulize kwanini itokee kwako?  Kimsingi lazima ujue kuwa kunakitu kinapelekea au kimepengwa kikupate kama ilivyofanyika katika ulimwengu waroho.
Mfano katika taifa la Marekani kila raisi aliyekuwa anaingia madarakani alikuwa anauwawa mpaka walipoamua kuingia ikulu na kuomba na kuvunja laana hiyo na haikutokea tena. Unaweza kukuta kunatabia Fulani inatawala kabila Fulani, lakini hakuna kabila bora kuliko nyingine sema tu inategemea kiwango cha kutawaliwa na mashetani hao. Jiulize pia wakati naomba kwa nini watu wanalipuka mapepo? Hii ni kwasababu mtu anayelipuka mapepo kimsingi ameshikiliwa na mashetani wasimamizi wa laani maana wamewekwa kusimamia laana hiyo na kuhakikisha unaangamia na kupotea kabisa. Lakini kwa wanao mwamini Yesu pia kuna damu ya mwanakondoo imewekwa ilikusimamia na kuvunja laana ya ukoo huo au inayokufatilia wewe.
watu wenye shida mbali mbali wakifunguliwa.
Watu wa hospitalini huwa wanasema tutaweza kuicontrol pressure yako au kisukari lakini sisi tumepewa mamlaka ya kung’oa kubomoa na kuharibu. “Lakini leo sema nakataa kusimamiwa na mashetani wa balaa, laana na mikosi na toroka na kuhama kutoka maeneo ya kishetani katika jina la Yesu.” Kuna namna mbili shetani anazoweza kutumia kukushambulia.
1.       Anaweza kuwa nje
2.       Anaweza kuwa ndani yako
Zakari3:1
Maelfu ya watu wakiwa ndani ya Bonde la kukata maneno
Kuna mtu analalamika anadegree 2, au 3, lakini hapati kazi.
Pamoja na kushindwa lakini unaweza kuanza tena, kushinda tena, kutengeneza tena. Tumejifunza kuomba wenyewe kwa mamlaka ya jina la Yesu.  Unatakiwa ujue kuwa hatumuombi Mungu atende bali twatumia mamlaka ya Yesu iliyoko ndani mwetu. Hivyo unatakiwa ujue kuomba mwenyewe. Kila mtu anayo  mamlaka shida tu huwezi kutumia usichokijua.  Uwezo  wako wa kuvunja, kushambulia na kuharibu katika ulimwngu wa roho, ndo uwezo wako wa kushinda katika ulimwengu wa mwili. Utakuwa kama bwana anavyotaka uwe, wala hautakuwa kama watu wanasema nini juu yako. Mungu anajua kesho yako kabla haujaiona, na kesho ya maisha yako iko mikononi mwako. Wanakuita aliyeshindwa lakini mbinguni wanakujua kama shujaa.
Tanzania mpya inakuja, na wewe unayonafasi ya kustawi katika nchi mpya ijayo katika jina la Yesu. Mungu anawatafuta waliodharauliwa na watu, na anakufanya kuwa wa heshima na anaanza kukufanya hatua kwa hatua.” Nina kataa  balaa zilizopangwa kuharibu  kesho yangu, naiona kesho yangu  inang’aa  katika jina la Yesu.”
          Amen

Sunday, July 13, 2014

MASHIMO YA KICHAWI YAFUKIWA NA KUSAWAZISHWA KATIKA BONDE LA KUKATA MANENO KAWE.JUMAPILI YA TAREHE 13/07/2014MCHUNGAJI KIONGOZI JOSEPHAT GWAJIMA
SOMO: MASHIMO YA KIROHO/KICHAWI
I.                    Utangulizi
Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima
Kuna ulimwengu wa aina mbili ; ulimwengu unaoonekana kwa macho na ulimwengu usio onekana kwa macho. Kwanini unaitwa ulimwengu wa roho kwasababu unakaa rohoni na pia kila kinachokaa kule ni roho mfano gari, mtu, mti, nyumba ni roho zinazogeuka kuwa vitu na watu wengi wanaupata kupitia ndoto na ukitaka kwenda kule ni mpaka uwe rohoni na vitu vingi vinaanzia rohoni na uwezo wako wa kushindana kwenye ulimwengu waroho ndio uwezekano wako wa kupokea Baraka za mwili. Wakristo wengi hawatambui taifa linaweza kushikiliwa rohoni, uso wa mtu unaweza kushikiliwa rohoni hata nyumba inaweza kushikiliwa rohoni.
II.                  SOMO.
Waefeso1:33 Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo; 20 aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho; 
Waefeso2: 2 ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi; 6 Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu;   
Waefeso3: 10 ili sasa, kwa njia ya kanisa, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho;     
Waefeso6: 12 Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. 
Akitolewa shimoni
Zamani kwenye agano la kale kulikuwa na  mashimo walikuwa hawana magereza kama ya leo bali yalikuwa ni mashimo marefu sana na ulipokuwa unafanya kosa unatupwa shimoni na kuna aina nyingine ya mashimo ambayo yalikuwa yanawekwa wanyama kama danieli alivyotupiwa kwenye tundu la Simba, na mashimo mengine yalikuwa yana maji na ndio maana ya lile andiko watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wamefichwa mashimoni wala hapana aokoaye wamekuwa mateka wala hapana  asemaye rudisha. Lakini kwenye agano jipya hakuna mashimo kama hayo bali kuna mashimo ya kiroho ya kichawi ambayo yamejengwa kwenye ulimwengu wa kiroho na wachawi ili kuwaweka watu na ndio maana yesu alipokuja duniani alisema roho wa Bwana yu juu yangu amenitia mafuta niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao.
Ufunuo9: 1 Malaika wa tano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni, imeanguka juu ya nchi; naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. 
2 Akalifungua shimo la kuzimu; moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa; jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. 
Shimo la kuzimu ndio makao makuu ya shetani ni shimo mama lipo kwenye ulimwengu wa rohoni ni refu lisilo onekana linaitwa kuzimu linaitwa shimo la uharibifu, shimo la kifo na hata mashetani walipoasi walitupwa kwenye shimo hilo 2petro2: 2 Na wengi watafuata ufisadi wao; na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. 
 na hilo shimo ndilo shimo wenye hekima za utawala wanakwenda kuchukua kule au umaarufu wa utawala au nuru ya utawala na sisi tuliookolewa tunapahali petu tunapata ambapo ni Mbinguni juu.  Ndio maana Yesu alisema amelijenga kanisa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haita lishinda.
Luka 8: 26 Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi, inayoelekea Galilaya. 
27 Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule, mwenye pepo, hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani, ila makaburini. 
28 Alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, Nina nini nawe, Yesu, Mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. 
29 Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule. Maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu; akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. 
30 Yesu akamwuliza, Jina lako nani? Akasema, Jina langu ni Jeshi; kwa sababu pepo wengi wamemwingia. 
31 Wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni. 
Miji inaweza kuwa na mashimo ya rohoni na utakaposhughulika na shimo hilo unauteka mji. Mashetani yanamwambia Yesu tunaomba usitupeleke shimoni kwahiyo kila mji kuna mashimo ya kichawi na kuna makao makuu ya utawala wa kishetani matatu nayo ni 1. Shimo la kwanza kubwa la mashetani ni katika nchi “Ufunuo12: 7 Kulikuwa na vita mbinguni; Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake; 
8 nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. 
9 Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote; akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. ” 2. Katika maji mnyama anapeenme mbili anatokea baharini [pembe ya kwanza ni utawala wa kidini na utawala wa kishetani mwana kondoo maana yake anaonekana mwema] 3. Angani Belzebuli mama wa makahaba anayerutubisha uovu kwa uasherati.
Kuna vishimo vidogovidogo kwenye nchi na unapoona mtu amefariki unasema ameitwa na Bwana kumbe amewekwa mule ndani. Mashimo haya ya kichawi ni kitu gani hasa?. Tulishawahi kujifunza shetani anaweza kuvaa umbo la mtu, malaika walienda kwa Abrahamu wakala wakaongea.  
 Mashetani ni malaika waovu ndio maana kwenye biblia imeaandikwa kuzimu na mauti itawatoa watu wake na ni shimo lisilo na kina na wasiookolewa wote huenda huko.
Mtu ni roho inayokaa ndani ya nyumba inayoitwa mwili  na wanapouzika mwili wanakuwa wameuzika mwili pekee lakini mwenyewe hayupo pale tena.
Luka16: 19 Akasema, Palikuwa na mtu mmoja, tajiri, aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula sikuzote kwa anasa. 
20 Na maskini mmoja, jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, 
21 naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri; hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. 
22 Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. 
Mtu anapo kufa anachukuliwa na malaika na anatoka ndani ya mwili anapelekwa kwenye shimo la umilele anasubiri siku ya mwisho atupwe kwenye moto ”na walio kuzimu wanatoka” ila jehanum ndio hawatoki. Sasa unapokuwa umelala unakuwa umechukuliwa na wachawi na kupelekwa shimoni na hata mikono inaweza ikachukuliwa, na ndio maana mtu anapokuwa rohoni analishwa chakula cha kiroho mfano Elia alilishwa mkate na malaika akala akaenda.
Kuna chakula cha rohoni na Neno la Mungu nalo ni chakula cha roho na wachawi nao wanachakula chao Danieli1:7- chakula kimenuiziwa mpaka kimejaa nguvu za rohoni upande wa shetani ndio maana watu wanaota wanakula chakula usiku kimenuiziwa magonjwa, balaa, mikosi, utasa nk. Pia kuna namna ya rohoni uso wako unaondolewa, akili inaondolewa inafichwa kwenye mashimo lakini ukiwa duniani unaanza kuona mara magonjwa ya moyo mara kukataliwa “katika jina la Yesu leo nina amuru ikiwa mimi mwenyewe nimewekwa kwenye shimo ninaamuru leo ninahama kwa jina la Yesu.”
Kwanini wachawi wanamchukua mtu na kumweka kwenye mashimo ni kwasababu unakuta mtu mafanikio yake yamewekwa kwenye uso wake na wachawi wanaweza wakauchukua uso wakaenda kuutumia na mwingine.  wanaweza wakaichukua akili nayo na kuitumia.
Mhubiri9: 11 Nikarudi, na kuona chini ya jua, ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo; lakini wakati na bahati huwapata wote. 
Kila mtu ana eneo lake la baraka mwingine amewekewa kwenye kinywa wengine kwenye matumbo yao wengine kwenye muonekano na ndio maana wale wenye Baraka zao kwenye uzazi unakuta wanapatwa na shida kwenye kuolewa na hiyo ni kazi ya wachawi wanachukua nyota za biashara na shetani ni mwizi na kazi yake ndio hiyo ya kuiba “sema kwa damu ya Yesu mahala popote walipoweka tumbo la uzazi, macho yangu, kinywa changu, akili yangu au chochoto kwenye mashimo kwa damu ya Yesu mashimo yote yaliyowekwa na familia yangu mashimo yaliyowekwa akili yangu napiga mashimo kwa jina la Yesu naamuru kuanzia sasa akili yangu njoo kwa jina la Yesu.
Ukimwona mtu anamatatizo sana na umekaa naye unazungumza nae kumbe ameshachukuliwa ama amechukuliwa kitu ndani yake uso, mikono, miguu Isaya42:22
Luka4:1-
Hakika Mungu ni mwema
Shetani anamwambia Yesu atampa mali ila masharti yake amsujudu lakini zaburi24 vitu vyote viijazavyo nchi ni mali ya Bwana. Sasa shetani na wachawi wanauwezo wa kuona Baraka na kusudi watu walilowekewa na Mungu ili watumie kufanikiwa na wachawi wanachukua akili za watu na kwenda kumpa mtu mwingine. Mungu anawapa watu vitu mbali mbali na tangu ukiwa mtoto mdogo wanakuja wanakuibia na kuviweka shimoni na kumpa mtu mwingine, unakuta mtu anatabia mbaya lakini anaolewa lakini wewe unatabia nzuri hauolewi kumbe umeibiwa uso wako Mungu ni Mungu wa kurudisha aliwarudisha waisraeli toka utumwani misri na ndiomaana anasema nitakurudishia afya yako, na anaweza kukurudishia afya yako tena, familia yako, bihashara yako. Mungu ni muumbaji na shetan ni mwizi.
Watu wanaofanikiwa wanasiasa, wenye magari hawana Mungu wana mganga wake wa kienyeji. Na kuna watu wanaenda kwa mganga na kumwambia wanataka uongozi na mganga anamwambia njoo kesho na mganga huyu anatoka usiku anakwenda anazunguka anamkuta mtu haombi ana nyota ya uongozi anaichukua nyota hiyo, anatoka anaenda kwa mwingine kuchukua nyota ya kupendwa, anatoka anakwenda kwa mwingine anachukua nyota ya kuongea. Sasa wale waliochukuliwa nyota zao wanaamka hawajui chochote. Unakuta mtu anamatatizo anatamani kufanya biashara lakini hawezi kuisimamia akafanikiwa kumbe wamechukua akili ya bihashara wameficha kwenye mashimo na unamwona mwingine anafanikiwa na hamtumikii Mungu kumbe amepata toka shimoni. sema kwa jina la Yesu kuanzia sasa shimo lolote lenye nyota yangu rudisha kwa jina la yesu.
Makaburini zimelala hazina nyingi ambazo hazijafanyika hapa duniani na hatari kubwa kuliko yote katika maisha ni kufa kabla hujatumia kipaji ulichopewa na Mungu na elimu ni nzuri na ni ya lazima lakini haikuhakikishii mafanikio bali ni taa inayo kusaidia upate kutumia kipaji ulichopewa na Mungu. Kanisani ni center ya walioteswa ni sehemu ya kuwa huru kwa walioonewa. Kuna namna ambayo Mungu anataka uwe na wachawi nao wanaona vile unavyotakiwa kuwa na wanavichukua na unatakiwa uwe mtu wa kupigana kwamaana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama maana yake kuna mamlaka za kichawi falme za kichawi tunazotakiwa tupigane nazo ndizo zinazotusumbua. Kuna jambo ambalo wewe umezaliwa ili ulitimize na unapolitimiza jambo hilo na ukafa wewe ni mtu uliyefanikiwa kwa hiyo kuna mtu mwingine amefanikiwa nusu na unaweza usifanikiwe kumbe kuna wanaozuia. Katika jina la yesu hakuna atakaye zuia kila nilichokusudiwa nikifanye kabla sijafa kwa jina la Yesu.
Kwenye kitabu cha yeremia Yeremia anaambiwa na Mungu tangu tumboni nalikujua na kuna watu Mungu amewachagua wawe viongozi na unakuta mama tangu mimba ile imeanza inamatatizo tangu tumboni na unakuta umezaliwa na uunamatatizo lakini kuna jambo lilikuja katikati pale ndilo likaleta maisha uliyo nayo na usishukuru kile ulicho nacho ni mapenzi ya wakala wa kishetani ndio wamekufanya uwe hivyo. Ile akili ya bihashara yako inatumiwa na watu mahali fulani ndio maana shetani anamwambia Yesu nikupe mali lakini hana lolote anataka kuwaibia watu ili aje ampe yesu.
Pengine familia yako imeibiwa au kitu chochote utajuaje umeibiwa? Ndoto unazoziota au unakimbizwa maana yake mashetani yanakufuatilia au uko kwenye kichaka maana yake uko kwenye kichaka cha kishetani unapoota unafanya mapenzi na mtu maana yake unaushirika na mashetani unapoota umevunjika miguu maana yake kuna jambo litatokea upatwe na upofu na kila ndoto unayoota ni jinsi ulivyo rohoni unatakiwa uziharibu ndoto zote mbaya.
Mungu anaongea na watu kupitia ndoto na hakuna ndoto ambayo haina maana na kwenye kitabu cha hatari ya ndoto utakuta unatakiwa ufanye nini unapoota.
Na unatakiwa uchukue hatua na biblia inasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake na unakuta mtu ameibiwa nyota yake na mjomba lakini hajui unatakiwa uamue kwa jina la Yesu na utashangaa baada ya wiki moja au mbili utajiri wake unaporomoka wote na anabaki mtupu. Pia mwingine ameibiwa akili na inatokea anashindwa kusoma kwasababu wanajua atafanikiwa kupitia masomo. Pia ndoa nyingine zina baraka wale wanaowaonea wivu wanatengeneza jambo na ndoa yake inavurugika.
Maelfu ya watu wakipiga mashimo ya kichawi

III.                 MAOMBI.
Kwa jina la Yesu nayapiga mashimo ambayo yameweka uso wangu, nayateketeza kwa damu ya yesu mashimo ya kuzimu mashimo ya ukoo mashimo ya familia mashimo ya mashetani mashimo ya wachawi nayapiga kwa jina la yesu nayashambulia mashimo ya ukoo kila shimo lililochimbwa kwa ajili ya kuweka vutu vya ukoo  kila shimo lililohifadhi familia yangu nayapiga kwa jina la yesu kristo, nafanya vita na walinzi wa mashimo nawateketeza kwa moto wa Mungu. Shimo liloshikilia uso wangu nalipiga kwa jina la Yesu, nayashambulia kila mashimo ya kichawi kwa jina la yesu mashimo yote ya rohoni natetekeza kwa jina la yesu nashambulia shimo la kuzimu lililo meza akili zangu kwa jina la Yesu shimo lililoiba uso wangu naliamuru tapika kwa jina la Yesu shimo lililomeza mvuto wangu naamuru kwa jina la Yesu tapika.
Anza kuita chochote ambacho unaona kimeibiwa ita njooooooooooooo kwa jina la Yesu kila kilichofichwa kwenye mashimo njooooooooooooo kwa jina la Yesu, akili iliyofichwa kwenye mashimo njoooooooooooooo kwa jina la Yesu, elimu iliyofichwa njooooooooooooo kwa jina la Yesu, kinywa kilichoibiwa njooooooooooo kwa jina la Yesu, uso uliofichwa shimoni njooooooooooooooo kwa jina la Yesu, Baraka zilizofichwa kwenye mashimo njooooooooooooo kwa jina la Yesu, nafsi za wanadamu njoooooooooooooooooo kwa jina la Yesu kristo……………………………………………
                                         Amen!

Sunday, July 6, 2014

TWAENI SILAHA ZOTE ZA MUNGU MPATE KUWEZA KUSHINDA SIKU YA UOVU.

IBADA YA JUMAPILI TAREHE 06/07/2014
MCHUNGAJI KIONGOZI JOSEPHAT GWAJIMA
SOMO: SIKU YA UOVU
Mchungaji kiongozi Josephat Gwajima
  • I.                    Utangulizi
Waefeso 6:13 Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama.Mtume Paulo anazungumza na kanisa la waefeso hii sura iko kama sura ya kijeshi vile anaelezea silaha za kuvaa wakati wa uovu. Kuna siku ya uovu ambayo huwa inakuja kwenye maisha ya mtu na mtume Paulo amesisitiza tuvae silaha zote kwaajili ya siku ya uovu na siku hii inaitwa siku ya ubaya kwenye “Zaburi27:5 Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, Atanisitiri katika sitara ya hema yake, Na kuniinua juu ya mwamba”. Kuna siku ya ubaya inakuja ambayo wewe hujui ni lini inakuja inaitwa ni siku ya mabaya na huwezi kujua ni lini inakuja.
 “Mhuburi7: 14 Siku ya kufanikiwa ufurahi, Na siku ya mabaya ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulijua neno lo lote litakalofuata baada yake.”
 Unapaswa kuelewa siku hii ipo ndio maana mtume Paulo amesema tuvae silaha zote kwaajili ya siku ya uovu.
Imeitwa siku ya uovu au siku ya ubaya au siku ya mabaya
“Mithali 16: 4 Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake; Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. “
Maisha yana siku ambayo imekuwa imepangwa kwa namna fulani lakini watu wengi hawajui siku hiyo inakuwa imepangwa.
“Yefania1: 15 Siku ile ni siku ya ghadhabu, Siku ya fadhaa na dhiki, Siku ya uharibifu na ukiwa, Siku ya giza na utusitusi, Siku ya mawingu na giza kuu, “
Maisha yalianzia rohoni kabla hayajaja mwilini na unapo mwona mtu ameshinda mwilini alishinda kwanza rohoni, mabaya matatizo dhiki tabu magonjwa na mabaya mengine yanakuwa yamepangwa kuanzia rohoni kambla hayajatokea mwilini, kawaida kuna ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wa mwilini na mambo mengi yameanzia rohoni mfano Yesu alikuwepo rohoni na akaja mwilini lakini alikuwa Mungu neno rohoni “hapo mwanzo kulikuweko….” Kwahiyo Yesu kabla hajamwaga damu alikuwepo rohoni kwanza. Ukimwona mtu amepata ajali; ajali hiyo imeanzia rohoni kwanza ukimwona mtu amefukuzwa kazi; alifukuzwa rohoni kwanza na uwezo wako wa kushinda mwilini huanzia rohoni kwanza na kushindwa kwako mwilini huanzia rohoni kwanza, ukimwona mtu ameshindwa kitu mwilini jua alishindwa rohoni kwanza “Ufunuo9: 15 Wale malaika wanne wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu.”  hawa malaika wameandaliwa kwa wakati Fulani saa, siku, mwezi na mwaka wameandaliwa kwenye siku ambayo imepangwa Mungu ni mungu wa wakati na majira wakati wa kupanda nawa wakati wa kuvuna, wakati wa kupanga mawe na wakati wa kutupa mawe, wakati wa kuua na wakati wa kuhuisha. Wewe unaweza kudhani ni bahati mbaya, hapana ni siku imepangwa kuanzia rohoni kwaajili ya saa siku mwezi na mwaka fulani na wala sio bahati mbaya.


            II. SOMO
Mungu ana majira ana wakati ana mwezi ana saa na ukisoma hapo unaona malaika wamefungwa kwaajili ya saa na siku Fulani. Ajali inaanzia rohoni baadae inakuja mwilini ukiliona taifa limeanza kumtegemea mganga wa kienyeji ujue limefika mahali fulani rohoni, ukiona kanisa limekuwa jua limefikia mahali Fulani rohoni kawahiyo siku ya uovu ni siku iliyoandaliwa tokea rohoni.
“Matendo ya mitume 13: 6 Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja, mchawi, nabii wa uongo, Myahudi jina lake Bar-Yesu; 

7 mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. 
8 Lakini Elima, yule mchawi (maana ndiyo tafsiri ya jina lake), akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. 
9 Lakini Sauli, ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, 
10 akasema, Ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka? 
11 Basi, angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu, usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka-zunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. “
Hapa mtume Paulo ametoka amekwenda kuhubiri ulaya mji wa pafo amekwenda kuhubiri pale amealikwa na mkuu wa mkoa na alipofika pale mkuu wa mkoa alikuwa ana akili nyingi na msomi lakini akasema aende na msaidizi wake bar yesu ambaye ni mchawi, sasa mtume Paulo akaanza kumfundisha injili ya Yesu na mkuu wa mkoa  akawa amsikiliza kwa makini lakini kwenye ulimwengu wa rohoni yule bar yesu(mchawi) akaanza kumtupi vitu ili aiache ile Imani iliyokuwa inamwingia. Biblia inasema akaanza kumpa moyo wa kuiacha ile Imani aanze kuahirisha kumsikiliza mtume Paulo lakini mkuu wa mkoa anafikiri ni akili zake kumbe alikuwa anarushiwa vitu vya kuiacha ile Imani. Sasa Paulo akamwona huyu bwana akaondoa macho wa yule liwali na kumwangalia anayemletea upinzani (bar yesu) akamwambia uwe kipofu wa muda akamwambia ewe mwana wa uovu huachi kuzipotosha njia za Bwana na uwe kipofu kwa muda na biblia inasema viganda vikaingia kwenye yule bar yesu na yule liwali alipoona mabo yale aliyaamini mafundisho ya Bwana.
Kwahiyo wachawi ni wa rohoni wanatenda mambo yao usiku na hawaonekani unakuta mtu anakuja anakuwangia usiku na ukiamka unaanza kujisikia uchovu au humpendi mkeo au hali yeyote ile mbaya na hujui kama umefanyiwa hiyo hali ikutokee kuanzia rohoni. Neno la Bwana linaitwa upanga wa roho maana yake linaweza kukata mabaya yeyote yale yanayopandwa rohoni na wachawi siku ile ya uovu. Kwa kawaida wachawi wakitaka kuua mtu wanapanga siku tarehe na saa ya kumuua mtu. Siku ya uovu ni siku ambayo imepangwa mtu atendewe uovu/ubaya mfano; siku ya kufa mgonjwa unashangaa watu wanashauri mtu mgonjwa asafirishwe hadi hospitali fulani au apelekwe kwa mganga fulani kumbe ni sehemu ya kufanyika tukio lake la uovu katika siku ya uovu na unakuta anaenda kufia huko. Kabla laana haija mpata mtu imepangwa rohoni, kabla ajali haija mpata mtu imepangwa rohoni kwenye ulimwengu wa rohoni kuna matukio yanapangwa kabisa kabla hayajatokea mwilini iwe ni ajali, kufilisika,kufukuzwa kazi,kuachika, kufeli mitihani au mabaya yeyote yale yanapangwa rohoni kwanza kabla hayaja tokea mwilini. Mungu ni roho lakini ana miguu biblia inasema ameweka miguu yake duniani na shetani ni roho lakini anaweza kuandika na kusajili majina kwaajili ya siku ya uovu na wewe uliyeokolewa na Bwana Yesu hatusomeka majina yako au biashara yako haitasomeka katika ulimwengu wa rohoni, ndoa yako haita someka na usiposomeka rohoni, mwilini hakuna baya litakalo kupata “Nailifuta jina langu kwenye madhabahu yeyote iliyotaja jina langu, iliyo andaa ajali kwaajili yangu kwa jina la Yesu”.


“2Thesalonike2:3 Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yo yote; maana haiji, usipokuja kwanza ule ukengeufu; akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu;
Hapa alizuiwa rohoni na shetani na shetani anaweza kushindana na mtu rohoni na watu wengi wanajua kwamba shetani hawezi kuingia mwilini sababu kuna roho mtakatifu ni kweli na jua shetani anatumia njia mbili kwanza anaweza kushindana na wewe akiwa njie ya mwili “Zakaria3:1- 1 Kisha akanionyesha Yoshua, kuhani mkuu, amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. 

2 Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee Ewe Shetani; naam, Bwana, aliyechagua Yerusalemu, na akukemee; je! Hiki si kinga kilichotolewa motoni? 
3 Basi, Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. 
4 Naye huyo akajibu, akawaambia wale waliosimama mbele yake, akisema, Mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, Tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi.
Pia anaweza kukumiliki rohoni ukitaka kwenda kanisani kichwa kinauma, ukija kanisani unataka kuondoka ndiomana Yesu allipokuwa akiondoka aliwaambia mkizubaa shetani atawapepeta kama ngano; japo alisema ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na n’ge lakini shetani hachoki na anatumia njia hizo na sio lazima shetani awe ndani anaweza kuwa nje kwa sababu huja kaa vizuri mfano ukienda kuomba kazi hupati japo vigezo unavyo na umeokoka maanake ni kuna mamlaka imejipanga rohoni kukufuatilia kila utendalo na uendako ili kukuzuia.
“Siku ya uovu iliyo pangwa kwa ajili yangu ninaifuta kwa jina la Yesu, ninaifuta siku ya ubaya iliyoandaliwa kwaajili yangu ninaifuta kwa jina la Yesu”
Kuna mashetani maalum kwaajili ya kila siku ya uovu wameandaliwa na hutumika kwaajili ya mambo fulani yanayotaka kutokea kwaajili ya siku ya uharibifu na mashetani ni malaika(walioasi) na sifa mojawapo ya malaika wanaweza kujubadilisha maumbo yao wakawa binadamu au upepo Yuda1:6 ufunuo12:7 Mungu alimwambia shetani kwa habari ya ayubu akamruhusu amguse lakini asiguse roho yake na unaona upepo ulivuma pande zote katika nyumba ile kumbe ni shetani, malaika walijibadilisha wakavaa maumbo ya kibinadamu na kwenda kumtembelea Ibrahimu wakala wakaondoka na tunaposema tukio la siku ya uovu ni kama tukio la kupata ajali ambayo mtu (malaika mwovu) anasababisha ni kwamba yule mtu wa siku ya uovu anaweza kuwa ni shetani amevaa umbo la mwili na tayari tukio lilishapangwa tokea ulimwengu wa mwilini. Na mashetani hawa walishafika eneo la tukio tayari kwaajili ya siku hiyo “katika jina la Yesu naifuta tarehe ya ubaya na uovu kwaajili ya familia yangu tarehe ya uovu tarehe ya ubaya juu yangu ninaifuta kwa jina la Yesu”
Kuna baadhi ya mambo yamepangwa kwenye maisha yako na wewe unasema ni bahati mbaya kumbe yamepangwa na biblia inasema nitakuokoa na mtego wa mwindaji shetani anaitwa ni mwindaji. Na anakuwinda na kama hujaokoka na huna Yesu anakupata kwa urahisi ni lazima siku ya uovu ikupate na huwezi kuiepuka “katika jina la Yesu ninaiharibu siku ya ubaya siku ya uovu iliyopangwa kwenye maisha yangu naiharibu kwa jina la Yesu siku ya ajali, siku ya kifo naiharibu kwa jina la Yesu na kila aliye ipanga namrudishia yeye kwa jina la Yesu”
Katika kitabu cha Mathayo mamajusi waliiona nyota ya Yesu hata kabla hajazaliwa na walikuwa ni wachawi na ile nyota ikawaashiria kwamba kunamtu Fulani amezaliwa mahali Fulani ni mfalme ndio maana alisema yuko wapi aliyezaliwa huyu mfalme wa wayahudi na inatupa ufahamu kwamba shetani na wachawi wanaweza kuona maisha yako miaka ijayo na wakaanza kushindana na wewe leo. Kwenye ulimwengu wa rohoni kuna kiashiria cha mafanikio ya mtu ya baadae kabla mtu hajafanikiwa na wachawi wanaona utakuwa mtu gani baadae na wewe unashangaa unachukiwa bila sababu ni kwasababu wanafahamu utakuwa nani baadae ndio maana watu wote wanaotumiwa na Mungu leo walipita kwenye matatizo kwanza kabla Mungu hajawatumia mfano: Musa alitakiwa auwawe lakini kwenye ulimwengu waroho shetani alikuwa anajua kwamba kuna mtu anakuja ambaye atawaokoa wana wa Israeli baadaye na hata wewe leo hii ndio maana wanafanya vita mbele yako wanajua utakuwa nani siku zijazo haitoshi Yesu alipozaliwa herode alitoa amri wauwawe watoto wakiume lakini alikuwa analengwa Yesu “huta kufa bali utaishi ili uyasimulie matendo  makuu ya Bwana” “japo ninapatwa na matatizo mengi sitakufa mpaka nimetimiza kusudi la Bwana”  wameona utakuwa nani baadae wametuma watu wanaoonekana ni binadamu lakini ni mashetani wametumwa kukuzuia usifikie kusudi lako wametumwa, mashetani majini, wachawi wanataka kukuzuia usiwe kama ulivyokusudiwa na Bwana lakini Biblia inasema hakuna atakaye zua vile ulivyopangiwa na Bwana. Wataangukia pua wanaofanya vita na wewe wachawi na wote wanaofanya watakuinamia “kwa jina la Yesu nitakuwa kama vile Mungu alivyo panga niwe katika jina la Yesu, siku ya ubaya iliyoandaliwa juu yangu naishinda kwa jina la Yesu ile siku ya mabaya ninaifuta kwa jina la Yesu” mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakariba hemani mwako kwa jina la Yesu.Mashetani duniani wako wa aina nne tu
1.       Majoka walioanguka toka mbinguni “Ufunuo12: 7 Kulikuwa na vita mbinguni; Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake;”  wanauwezo wa kuvaa maumbo yeyote yale lakini ni nyoka mashetani
2.       Majini, wanaoendana na mila za kiarabu lakini wanatenda mapenzi ya kishetani
3.       Mizimu wanaoendana na familia kuleta magonjwa ya kurithi, wanaweza kuelekezwa kwenye familia wakaelezwa familia hii isizae au isifanikiwe au izae inje ya ndoa mfano Ibrahimu na isaka na mtoto wake walipatwa na urithi wa kupatwa na shida ya kuza hii inatufundisha kuna mambo yanatokea kwenye ukoo ambayo ni ya kujirudia rudia, na kuna koo nyingine hata ukisoma namna gani hawawezi kupata kazi na shida zinaanzidi kumbe tatizo ni mizimu.
4.       Miungu ni mashetani yanayo abudiwa; mabudha na wengine kibao
“Hawa wote wanaitwa mapepo” nashindana na mashetani wanaoongoza familia yangu kwa jina la Yesu mashetani wa talaka, aibu, umaskini, kukataliwa walioandaliwa kwaajili ya siku ya uovu/mabaya nashindana nao kwa jina la Yesu.
Kwahiyo haya mashetani yanakuwa yameshatumwa karibu na wewe walishafika ili waharibu ndoa yako,kazi yako, bihashara yako na maisha yako. “kwaajina la Yesu ninaharibu siku ya ubaya iliyotengwa na wakala wa shetani kwaajili yangu,  aliyeiandaa ajali, kuharibu mahusiano yangu ninaamuru  impate Yeye aliye iandaa kwa jina la Yesu, kifo kimpate yeye aliyekiandaa kwa jina la Yesu,” ninafanya vita na kila aliye elekezwa kwangu kwaajili ya siku ya ubaya aliyetumwa siku yeyote ninashindana naye leo kwa jina la Yesu.
Kila silaha itakayo fanyika juu yangu haitafanikiwa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu”kwa damu ya mwanakondoo nina jitakasa kwaajili ya vita vya Bwana kuanzia leo saa yeyote niliyopangiwa tukio kwenye ulimwengu wa roho ninaifuta kwa jina la Yesu, siku ya uovu iliyopangwa kwajili ya taifa langu ninaifuta kwa jina la Yesu.

III.                MAOMBI.
Baba Mungu ninaomba unipe nguvu kwaajili ya vita ya kuteketeza siku ya uovu juu yangu kwa jina la Yesu. Ninaharibu mabaya yote yaliopangwa siku ya uovu kwa jina la Yesu, ninateketeza mashetani yote yaliopangwa kwaajili ya siku ya uovu kwa damu ya mwanakondoo, ninatengua kila mauti iliyopangwa juu ya familia yangu kwa jina la Yesu, ee mkuu wa bahari ninakukamata katika jina la Yesu na mawakala wako wote ninakushambaratisha kwa damu ya mwanakondo, katika jina la Yesu ninatengua matukio yaliopangwa juu yangu kwaajili ya siku ya uovu ninayasambaratisha kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu imeandikwa mabaya hayatanipata mimi wala tauni haita ingia hemani mwangu ninaharibu mabaya yaliopangwa kwenye bihashara yangu kwa damu ya mwana kondoo, ninaharibu na kuteketeza mashetani yote yalioandaliwa kwaajili yangu katika siku ya uovu kwa jina la Yesu, ninatengua kila ajali iliyoandaliwa na makuhani wa kishetani juu yangu na familia yangu kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninafuta kila saa na mwaka wa siku ya uovu na mabaya juu yangu na familia na kwa jina la Yesu.

AMEN.